Tjenester

Ledningskart

Prostik utfører kartlegging av alle typer ledninger. Kartlegging foregår ved koordinatfesting av ledninger i felten. Selve innmålingen utføres med det måleutstyr og med den nøyaktighet som oppdraget krever. Utarbeidelse as-built ledningskart med skisser, foto og levering av data.